Tóm tắt phim: Why Z là bộ phim nói về chữ cái cuối cùng của bảng chữ cái là “Z” đấu tranh để khẳng định mình trên thế giới nhưng hiện tại anh vẫn đang ở vị trí cuối cùng ở bảng chữ cái.

Phim của Asher Horowitz được thực hiện tại Trường School of Visual Arts (Computer Art Department), Khoa Kỳ, 2019.

whyz_still_01.jpeg

whyz_still_03.jpeg

whyz__character_lineup.jpg

whyz_still_08.jpeg

Xem thêm concept nghệ thuật của phim tại AsherIdeas.com.

Mời bạn đón xem:

Phim ngắn Peepin của Haein Kim và Paul Rhodes ấn tượng và nhiều màu sắc

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!

1 COMMENT

Comments are closed.