Hướng dẫn bạn tạo một nhân vật hoàn toàn mới bằng cách thay thế bộ phận của một nhân vật sẵn có. Hơn nữa, bạn có thể xoay đầu 360 cho nhân vật. Đây là một dạng nhân vật có độ phức tạp trung bình nên bạn có thể dễ dàng hiểu được cách thay thế các bộ phận của một nhân vật hoạt hình G3 360 trong tutorial.

Sau khi xem clip bạn sẽ học được:
1. Cách thay thế các bộ phận trên khuôn mặt từ các bộ phận của nhân vật trước
2. Cách thêm mới các bộ phận vào khuôn mặt
3. Cách thêm thay thế các bộ phận cơ thể
4. Cách tinh chỉnh 360 Head Creator
5. Cách thao tác và tạo trên Photoshop Template

Bạn đang tìm kiếm khóa học bằng tiếng Việt về Crazytalk Animator 3Cartoon Animator 4? Mời bạn tham khảo khóa học:
* Khóa học Crazytalk Animator 3 từ cơ bản đến nâng cao
* Khóa học Cartoon Animator 4 tạo nhân vật G3 360 và Smart IK Constraints