Trong tutorial sẽ hướng dẫn bạn tạo một nhân vật freebone đơn giản bằng Cartoon Animator 4 và Crazytalk Animator 3. Đây là loại nhân vật đơn giản, bạn không cần phải phân tách bộ phận mà chỉ cần một file hình ảnh duy nhất và tạo bộ xương cho nó để tạo animation.

Trong clip này bạn sẽ học được:
1. Cách vẽ một nhân vật đơn giản trong Photoshop
2. Cách đưa một nhân vật từ Photoshop vào trong Crazytalk Animator 3 và Cartoon Animator 4
3. Cách gắn xương một nhân vật Freebone
4. Cách tạo Rig Picture cho nhân vật
5. Cách tạo motion và tương tác với timeline

Bạn đang tìm kiếm khóa học bằng tiếng Việt về Crazytalk Animator 3Cartoon Animator 4? Mời bạn tham khảo khóa học:
* Khóa học Crazytalk Animator 3 từ cơ bản đến nâng cao
* Khóa học Cartoon Animator 4 tạo nhân vật G3 360 và Smart IK Constraints