Trong clip tutorial này sẽ hướng dẫn bạn tạo một tạo chiếc xe hoạt hình biết nói vô cùng dễ thương bằng Cartoon Animator 4, đây là một nhân vật dễ thương đặc biệt là nhân vật này có thể nói chuyện được thông qua thiết lập cử động môi. Bạn chỉ cần thiết lập các hình ảnh môi cử động và Cartoon Animator 4 sẽ tự động nhấp môi theo file âm thanh mà bạn đưa vào.

Trong clip tutorial này bạn sẽ học được:
1. Cách tạo một nhân vật đơn giản
2. Cách đưa các sprite miệng vào và những bộ phận phụ
3. Cách ghi âm file âm thanh và cho nhân vật nhép miệng
4. Áp dụng Elastic Motion và cử động miệng để tạo hiệu ứng đẹp mắt
5. Cách tương tác với timeline để cho nhân vật nhép miệng

Bạn đang tìm kiếm khóa học bằng tiếng Việt về Crazytalk Animator 3 và Cartoon Animator 4? Mời bạn tham khảo khóa học:
* Khóa học Crazytalk Animator 3 từ cơ bản đến nâng cao
* Khóa học Cartoon Animator 4 tạo nhân vật G3 360 và Smart IK Constraints