Niantic đã công bố vào thứ ba rằng trò chơi smartphone Pokémon GO của họ sẽ bổ sung tính năng “Buddy Adventure” vào năm 2020. “Trải nghiệm gắn kết nâng cao cho người huấn luyện và bạn bè của họ” sẽ cho phép người chơi tương tác với Buddy Pokémon của họ theo những cách mới.

Trong tính năng mới, các hoạt động như chơi với, cho ăn và chiến đấu với Buddy Pokémon sẽ làm tăng tâm trạng của Pokémon đó. Người chơi sẽ có thể sử dụng chế độ AR + để tương tác với Buddy Pokémon của họ. Thay đổi Buddy Pokémon sẽ không còn thiết lập lại tiến trình đi bộ để kiếm Candy.

Tương tự như cấp độ tình bạn trong trò chơi với những người chơi khác, Buddy Adventure sẽ thêm Cấp độ Tốt, Tuyệt vời, Siêu và Tốt nhất cho Buddy Pokémon. Khi cấp độ tăng lên, người chơi sẽ có thể kiếm thêm phần thưởng và đặc quyền trong trò chơi với Pokémon đó. Tương tác với Buddy Pokémon sẽ kiếm được tình cảm để tăng Cấp độ Buddy.

Ngoài ra, chế độ Trải nghiệm AR được chia sẻ sẽ cho phép Buddy Pokémon của người chơi gặp “sớm” sau khi tính năng Buddy Adventure ra mắt. Người chơi sẽ có thể tham gia tối đa hai người chơi khác để chụp ảnh AR cùng với Buddy Pokémon của họ.

Niantic tuyên bố vào tháng 10 rằng họ sẽ bổ sung hệ thống chiến đấu trực tuyến “GO Battle League” vào trò chơi vào đầu năm 2020.

Trò chơi bắt đầu thêm Pokémon từ khu vực Unova trong các trò chơi Pokémon Black và Pokémon White vào trò chơi trên smartphone vào tháng 9. Ứng dụng Pokémon GO đã ra mắt tại một số quốc gia được chọn bao gồm cả Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2016.

Nguồn: animenewsnetwork