Hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình là một trong những phần quan trọng nhất để thể hiện cảm xúc cũng như tâm trạng của nhân vật hoạt hình. Hình dáng bàn tay rất phong phú và đa dạng và phong phú cũng như nhiều phong cách biểu đạt. Bài hôm nay sẽ tổng kết cho bạn những hình dáng bàn tay thông dụng cũng như dễ vẽ nhất, mời các bạn cùng than khảo.

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Tổng hợp hình dáng bàn tay của nhân vật hoạt hình

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!