Tất cả các bậc thầy bóng rổ trên thế giới đều là những người đã vượt qua được khuyết điểm của họ để tiến đến sự thành công.

The First Step kể về một câu chuyện của những người trẻ tuổi trong Hành trình vượt qua khuyết điểm của họ thông qua bóng rổ đường phố.