Một công cụ dễ sử dụng dành để tạo nhân vật hoạt hình 8 bit miễn phí, cho phép bạn dễ dàng tạo ra hàng ngàn bảng nhân vật độc đáo cho trò chơi hoặc dự án phim hoạt hình của bạn. Dựa trên dự án Universal LPC Sprite Sheet, một dự án nguồn mở, miễn phí nhằm cung cấp nghệ chương trình tạo nhân vật nghệ thuật miễn phí cho các trò chơi cũng như phim hoạt hình 2D.

Được tạo với công cụ MV RPGMaker của RPG Character Builder, tất cả các tệp đầu ra chỉ đơn giản là các spritesheets PNG, vì vậy nếu bạn đang tạo nhân vật cho trò chơi hoặc phim hoạt hình của mình trong một công cụ khác, bạn sẽ có thể tìm ra cách sử dụng chúng trong công cụ của mình chỉ với vài thao tác đơn giản.

Mời bạn download RPG Character Builder