Sony Pictures Animation và Columbia Pictures sẽ phát hành phần tiếp theo của Spider-Man: Into the Spider-Verse vào ngày 8 tháng 4 năm 2022.

Thông báo được đưa ra trên các phương tiện truyền thông xã hội bao gồm cả kênh Twitter của nhà sản xuất điều hành bộ phim là Chris Miller

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!