Trang chủTutorial Cartoon Animator Phím tắt - Shortcut Keys trong Cartoon Animator và Crazytalk Animator

Related Posts

Featured Artist

Đặt vẽ tranh Chibi Anime

Biến bạn thành nhân vật hoạt hình Chibi

Chào bạn, có phải bạn đang tìm kiếm một họa sĩ chuyên vẽ hoạt hình Chibi và bạn thắc mắc mình sẽ trông như thế nào nếu là một nhân vật hoạt hình Chibi. Hãy liên hệ với họa sĩ Chibi Anh Tú nhé. Bạn sẽ trở thành một nhân vật hoạt hình chibi vô cùng dễ thương và xinh xắn. Liên hệ họa sĩ Chibi Anh Tú: 0358.345.985

[Cartoon Animator Tutorial] Phím tắt – Shortcut Keys trong Cartoon Animator và Crazytalk Animator

Phần mềm làm phim hoạt hình Cartoon Animator 4Crazytalk Animator 3 là phần mềm làm phim hoạt hình mạnh mẽ và vô cùng thân thiện với người dùng, Dưới đây là toàn bộ phím tắt trong Cartoon Animator 4 và Crazytalk Animator 3 giúp các bạn thao tác phím nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Phím tắt chung

Hiển thị trên màn hình
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Tắt/Hiển thị thông số FPS (Frame per second – Khung hình trên giây) Ctrl + F Command + F
Tắt/Hiển thị lưới tọa độ -Grid Ctrl + G Command + G
Tắt/Hiển thị trục tọa độ – World Axis Ctrl + A Command + A
Tắt/Hiển thị Content Manager F4 F4
Tắt/Hiển thị Scene Manager F5 F5
Tắt/Hiển thị Timeline F3 F3
Hiển thị cửa sổ cài đặt dự án – Project Settings Ctrl + Shift + P Command + Shift + P
Hiển thị Cài đặt chức năng – Preference Ctrl + P Command + ,
Mở trợ giúp Online Help F1 F1
Mở menu ngữ cảnh – Pop-up Menu Chuột phải lên các đối tượng như (Nhân vật, phụ kiện, Hiệu ứng đặc biệt, chữ text) Chuột phải

Hoặc

Ctrl + Mouse Button

 
Khu vực soạn thảo – chụp ảnh màn hình
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Transparent Png F7 F7
Animated Gif F8 F8
Transparent Mov F9 F9
 
Khu vực soạn thảo – Chế độ camera
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Đặt vị trí Camera F – Tập trung camera vào nhân vật

Home – Đưa camera về vị trí mặc định

F – Tập trung camera vào nhân vật

Fn + Left Arrow Key – Đưa camera về vị trí mặc định

Thao tác chuyển đổi camera Z – phóng to

X – di chuyển màn hình camera

C – Xoay màn hình camera

Z – phóng to

X – di chuyển màn hình camera

C – Xoay màn hình camera

Thao các camera trong cửa sổ chỉnh sửa đối tượng Di chuyển Camera – Alt + chuột trái

Phóng to Camera và di chuyển cùng lúc – Alt + chuột trái và nút cuộn của chuột

Di chuyển Camera – Option + Mouse Click

Phóng to Camera và di chuyển cùng lúc – – Option + Both-Mouse Button

Cuộn camera theo trục X-Z Chuột phải (chỉ dùng ở chế độ 3D) Ctrl + Mouse Click (chỉ dùng ở chế độ 3D)
Phóng to hay thu nhỏ Nút cuộn chuột Cuộn chuột lên xuống
Chuyển đổi camera chỉnh hình / phối cảnh O O
Mẹo tăng tốc:

Giữ phím Shift khi cuộn nút chuột sẽ tăng tốc lên đến 10 lần.

   
Khu vực soạn thảo
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Undo Ctrl + Z Command + Z
Redo Ctrl + Y Command + Shift + Z
Play / Pause Spacebar Spacebar
Copy đối tượng Ctrl + Drag Item Command + Drag Item
Xóa đối tượng Delete Delete
Hiển thị cài đặt chuyển động 3D của nhân vật Chọn nhân vật + Ctrl + Shift + O Chọn nhân vật + Command + Shift + O
Hiển thị Runtime Composer (dùng cho G1, G2 và phụ kiện) Chọn nhân vật/Prop + Ctrl + R Chọn nhân vật/Prop + Command + R
Hiển thị Render Style Chọn nhân vật/phụ kiện + R Chọn nhân vật/phụ kiện + R
Hiển thị 3D Motion Key Editor Chọn nhân vật + M Chọn nhân vật + M
Hiển thị Action Menu Chọn nhân vật/phụ kiện + A Chọn nhân vật/phụ kiện + A
Hiển thị Sprite Editor Chọn nhân vật/phụ kiện /SFX + S Chọn nhân vật/phụ kiện /SFX + S
Hiển thị Puppet Editor Chọn nhân vật + U Chọn nhân vật + U
Hiển thị Face Puppet Editor Chọn nhân vật + Ctrl + U Chọn nhân vật + Command + U
Hiển thị 2D Motion Key Editor Chọn nhân vật/phụ kiện + K Chọn nhân vật/phụ kiện + K
Hiển thị Face Motion Key Editor Chọn nhân vật + Ctrl + K Chọn nhân vật + Command + K
Hiển thị Prop Key Editor Chọn phụ kiện + K Chọn phụ kiện + K
Hiển thị Layer Editor Chọn nhân vật + L Chọn nhân vật + L
Hiển thị Lips Editor Chọn nhân vật + J Chọn nhân vật + J
Hiển thị Text Editor Chọn Text+ T Chọn Text + T
Xem trước kết quả Render video
(tại Frame hiện tại)
F10 Command + F10
Chế độ toàn màn hình F11 Command + F11
Chế độ toàn màn hình không có safe area F12 Command + F12
Sửa file bị lỗi Ctrl + L Command + L
Nhập Model Ctrl + M command + Shift + M
Nhập t Animation Ctrl + I Command + I
G2 và G2+ Angle Key ] (xoay 45 degrees sang phải) ] (xoay 45 degrees sang phải)
G2 and G2+ Angle Key [ (xoay 45 độ sang trái) [ (xoay 45 độ sang trái)
Thoát Ctrl + Q Command + Q
 
Di chuyển và thay đổi kích thước đối tượng
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Di chuyển theo trục X Phím mũi tên Trái/Phải Phím mũi tên Trái/Phải
Di chuyển theo trục Y Phím mũi tên Lên/Xuống Phím mũi tên Lên/Xuống
Di chuyển theo trục Z Ctrl + Phím mũi tên Lên/Xuống Command + Phím mũi tên Lên/Xuống
Xoay trục Z Ctrl + Phím mũi tên Trái/Phải Command + Phím mũi tên Trái/Phải
Di chuyển bốn chiều Shift + Drag Shift + Drag
 
Tệp tin
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Mở Project Ctrl + O Command + O
Tạo Project mới Ctrl + N Command + N
Lưu Project Ctrl + S Command + S
Lưu Project ở một tệp khác Ctrl + Shift + S Command + Shift + S
 
Bắt tọa độ
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Bật tắt chế độ bắt góc Ctrl + E Command + E
Bật tắt chế độ bắt lưới tọa độ Ctrl + W Command + Shift + W
 
Cửa sổ quản lý nội dung – Content Mangager
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Chuyển đổi chế độ xem Ctrl + 1 Command + 1

 

Phím tắt ở Timeline

Timeline – Dòng thời gian
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Copy Keys frame hoặc Clips Ctrl + C Command + C
Cắt Keys frame hoặc Clips Ctrl + X Command + X
Dán Keys frame hoặc Clips Ctrl + V Command + V
Xóa Keys frame hoặc Clips Delete Delete
Đi đến Frame khởi đầu Home Fn + mũi tên trái
Đi đến frame kết thúc End Fn + mũi tên phải
Đi đến Frame trước đó Phím mũi tên trái Phím mũi tên trái
Đi đến Frame tiếp theo Phím mũi tên phải Phím mũi tên phải
Nhảy đến key frame hay clip tiếp theo Tab Tab
Nhảy đến key frame hay clip trước đó Shift + Tab Shift + Tab
Phóng to dòng timeline + +
Thu nhỏ dòng timeline
Thêm key Frame V V
Cắt đôi một Motion Clip Ctrl + B Command + B
G2 và G2+ Angle Key ] (45 độ sang phải) ] (45 độ sang phải)
G2 và G2+ Angle Key [ (45 độ sang trái) [ (45 độ sang trái)

 

Phím tắt ở Modes

3D Motion Key Editor
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
G2 và G2+ Angle Key ] (45 độ sang phải) ] (45 độ sang phải)
G2 và G2+ Angle Key [ (45 độ sang trái) [ (45 độ sang trái)
Di chuyển W W
Xoay E E
 
Runtime Composer
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Ẩn/Hiện khung xương B B
 
Layer Editor
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Chọn hoặc bỏ chọn nhiều Sprites
(Bao gồm luôn sprites con)
Ctrl + Shift + chọn Sprite Command + Shift + Chọn Sprite
Chọn hoặc bỏ chọn nhiều Sprites Ctrl + chọn Sprite Command + chọn Sprite
 
Puppet Editor
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Xem trước start/stop Spacebar Spacebar
Lưu biểu diễn Ctrl + Enter Command + Enter
Khu vực soạn thảo
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Undo Ctrl + Z Command + Z
Redo Ctrl + Y Command + Shift + Z
Hiển thị Validate Multi-Angle Setup Chọn Sprite + M Chọn Sprite + M
Hiển thị Actor Proportion P P
Hiển thị Render Style R R
Hiển thị Sprite Editor Chọn Sprite + S Chọn Sprite + S
G2 và G2+ Angle Key ] (45 độ sang phải) ] (45 độ sang phải)
G2 và G2+ Angle Key [ (45 độ sang trái) [ (45 độ sang trái)
Hiển thị / tắt hiển thị xương B B
Đối xứng sprites Ctrl + Shift + M Command + Shift + M
Đối xứng nhân vật sang trái Ctrl + mũi tên trái Command + mũi tên trái
Đối xứng nhân vật sang phải Ctrl + mũi tên phải Command + mũi tên phải
Hình dáng nhân vật
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Chọn profile nhân vật Mũi tên Lên/Xuống/Trái/Phải Mũi tên Lên/Xuống/Trái/Phải
Áp dụng Profile vào nhân vật hiện tại Enter Enter
Vector Grouping Tool
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Chọn Group Name Mũi tên Lên/Xuống Mũi tên Lên/Xuống
Chọn Item Mũi tên Lên/Xuống Mũi tên Lên/Xuống
Validate Multi-angle Setup
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Xem trước/Ngưng xoay xương Spacebar Spacebar
Sprite Editor
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Xem trước Animated SWF
(phải click lên nút preview trước)
Spacebar Spacebar
Thêm đầy đủ góc Ctrl + N Command + N
Thêm vào góc hiện tại Ctrl + Shift + N Command + Shift + N
Thay thế tất cả các góc Ctrl + R Command + R
Thay đổi góc hiện tại Ctrl + Shift + R Command + Shift + R
Sao chép đến tất cả góc Ctrl + O Command + O
Sao chép đến góc hiện tại Ctrl + Shift + O Command + Shift + O
Xóa sprite hiện tại Delete Delete
Xóa tất cả các góc Ctrl + Delete Command + Delete
Xóa góc hiện tại Ctrl + Shift + Delete Command + Shift + Delete
Hiển thị /ẩn cài đặt các góc
(phải chọn sprite trước)
T T
Hiệu chỉnh Mask
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Undo Ctrl + Z Command + Z
Redo Ctrl + Y Command + Shift + Z
Phóng to/thu nhỏ Cuộn chuột Cuộn chuột
Phóng to + +
Thu nhỏ
Phóng vừa đủ đối tượng * *
Phóng đến kích cỡ thật / /
Kích thước brush Nhấn [ để giảm
Nhấn ] để tăng
Nhấn [ để giảm
Nhấn ] để tăng
Chuyến sang Front/background Brush B B
Dãy màu Chuột trái + Shift để tăng
Chuột trái + Alt để giảm
Chuột trái + Shift để tăng
Chuột trái + Option to decrease
Brush B B
Tẩy/Cục gôm E E
Blur R R
Face Fitting Related Steps
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Undo Ctrl + Z Command + Z
Redo Ctrl + Y Command + Shift + Z
Phóng to + +
Thu nhỏ
Phóng vừa đủ đối tượng * *
Phóng đến kích cỡ thật / /
Xem trước
(dành cho Face Orientation từng bước)
Spacebar Spacebar
Cài đặt mắt
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Xem trước Spacebar Spacebar
Mắt trái = =
Mắt phải
Kiểm tra mắt . .
Miscellanea
Chức năng Phím tắt (Windows) Phím tắt (Mac)
Sửa file SWF bị lỗi Ctrl + L Command + L
Nhập vào Model Ctrl + M Command + Shift + M