Sue, một luật sư năng động đang đi đến cuộc họp quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Trên đường đi, một vụ tai nạn xe hơi buộc cô bị lạc vào rừng, và chính bằng cách đánh mất chính mình, cô đã tìm thấy chính bản thân cô.

Giám đốc / Giám đốc sản xuất: CAO Yijia; CHOUKROUNE Lana; HƯỚNG DẪN
Liên hệ nhóm: out-of-range@gobelins.fr
Nhạc / Nhạc phim: CHOUZIER Etienne
Chỉnh sửa âm thanh / Thiết kế âm thanh: TIGER Mathieu
Trộn âm: TIGER Mathieu
Năm sản xuất / Năm sản xuất: 2019
GGOBELINS, l’école de l’image, Moïra Marguin : mmarguin@gobelins.fr
Liên hoan các lễ hội: Miyu Distribution, Luce Grosjean – festival@miyu.fr
Công ty phân phối: Gobelins, l’école de l’image
Trang web: gobelins.fr
Facebook: facebook.com/gobelins.school
Twitter: twitter.com/gobelins_paris

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!