Trong tương lai xa, Sonia sắp được chuyển từ trạm vũ trụ của mình sang một trạm mới. Trong khi mọi thứ dường như rất thuận lợi thì suy nghĩ của anh lại hướng về một nơi khác, bị xáo trộn bởi một quá khứ không xa.

Nhóm sản xuất: Soham Chakraborty, Hanxu Chen, Joffily Meton, Justin Polley, Julia Found
Liên hệ của nhóm: orbit@gobelins.fr
Chỉnh sửa âm thanh / Thiết kế âm thanh: Nadège FEYRIT
Hòa âm: Cédric DENOOZ Âm nhạc / Nhạc phim: Arthur Dairaine
Năm sản xuất: 2019

GOBELINS, l’école de l’image, Moïra Marguin : mmarguin@gobelins.fr
Contact festivals : Miyu Distribution, Luce Grosjean – festival@miyu.fr
Công ty phân phối: Gobelins, l’école de l’image

Trang web: gobelins.fr
Facebook: facebook.com/gobelins.school
Twitter: twitter.com/gobelins_paris