Một người đàn ông trong chuyến hành trình của cuộc đời sẽ gặp những tình huống đặc biết khiến anh đặt cậu hỏi về những thứ anh đã biết.

Joël CORCIA, Bung NGUYEN, Thomas RLEXUNA, Laurent ROSSI, Bernard SOM, là các sinh viên của nhà thiết kế đội hình và đạo diễn phim hoạt hình (năm thứ 3) tại GOBELINS.

Phân phối:
Việc phân phối các bộ phim được sản xuất bởi GOBELINS, được cung cấp bởi The Short Film Agency. Liên hệ: f.keller@agencecm.com

Trang web: http://www.gobelins.fr
Facebook: https://www.facebook.com/gobelins.school
Twitter: https://twitter.com/gobelins_paris

Bình Luận

Comment cái mới được!