Tóm tắt phim: Đó là một ngày chủ nhật nóng bỏng bên hồ. Cha anh đang câu cá, mẹ anh đang tắm nắng, và Irvine mường tượng ra một cái chết tuyệt vời cho chính mình. Được thực hiện bởi Morgane Le Péchon tại La Poudrière, 2013