Trong một sa mạc rộng lớn không có người ở, một đội khảo sát và giải cứu của tương lai chịu trách nhiệm khảo sát các con đường để giải cứu những sinh vật bị “Nhấp nháy”. Một trong số họ, Jean-Mi, sẽ rời nhóm và đối đầu với một tình huống bất ngờ.

Bộ phim lấy bối cảnh trong tương lai khi mà trái đất gần như đã bị tàn phá vô cùng nặng nề, con người và các loại sinh vật bị mắc một triệu chứng bất thường khiến họ bị “nhấp nháy”. Giao thức Sandwich chính là cứu cánh cuối cùng để cứu con người và các loại sinh vật bị mắc triệu chứng này, nhưng liệu những người bị nhiễm có tự nguyện để được giải cứu? Bộ phim làm nổi bật lên một vấn đề về nhân văn hết sức sâu sắc.

Giám đốc: Valérie BOUSQUIE, Joséphine MEIS, Como ROY, Antoine VIGNON, Benjamin WARNITZ
Liên hệ của nhóm: protocole@gobelins.fr
Nhạc / Nhạc phim: Como ROY
Chỉnh sửa âm thanh / Thiết kế âm thanh: Mathieu TIGER
Hòa âm: Mathieu TIGER
Năm sản xuất: 2019

GOBELINS, l’école de l’image, Moïra Marguin : mmarguin@gobelins.fr
Liên hoan các lễ hội: Miyu Distribution, Luce Grosjean – festival@miyu.fr
Công ty phân phối: Gobelins, l’école de l’image
Trang web: gobelins.fr
Facebook: facebook.com/gobelins.school
Twitter: twitter.com/gobelins_paris