Phim Hoạt Hình Chuyến Hành Trình Của Dennis là một bộ phim của Dennis Wardzala mà chúng tôi đã ủy thác thông qua chương trình thử nghiệm của chúng tôi có tên Fresh AIR – một chương trình Artist In Residence mời các nhà làm phim hoạt hình mới nổi tạo ra một bộ phim ngắn dựa trên một chủ đề ngắn gọn một từ, ‘Discovery,.

Fresh AIR nhằm mục đích cung cấp cho các nghệ sĩ mới một nền tảng để khám phá một chủ đề, trong khi làm việc trong một trường được hỗ trợ tốt. Các bộ phim nhằm phản ánh sự tự do sáng tạo đó.

Dennis, người có một nền tảng thiết kế tốt, đã tạo ra một bộ phim dựa trên hành trình khám phá bản thân có ý nghĩa, được miêu tả qua con mắt của một người leo núi đầy tham vọng.

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!