“Các yếu tố hợp nhất của Kafka và Kubrick, Caterpillarplasty là một tác phẩm khoa học viễn tưởng kỳ cục, kỳ quặc nâng phẫu thuật thẩm mỹ lên một cấp độ khác.”
Đạo diễn David Barlow-Krelina, Canada, 2018. Được sản xuất bởi Hội đồng Điện ảnh Quốc gia Canada.

Thành viên thực hiện:
Viết và đạo diễn bởi David Barlow-Krelina
Nhà sản xuất điều hành: Michael Fukushima
Nhà sản xuất: Jelena Popović
Thiết kế và làm hoạt hình: David Barlow-Krelina
Tạo mẫu hoạt hình: Patricia Granato, Patrick Rouleau, Alexandre Francoeur Barbeau, Laurence Grégoire, Tulia Dicaire-Acosta
Trợ lý tạo mẫu: Han Han Li, Oleksandr Alakseiev, Patrick-Hubert Roy
Tạo khung: Dana Darie
Chuyên gia tư vấn (chỉ đạo nghệ thuật): Jessy Veilleux, Corinne Merrell
Chuyên gia tư vấn (điện ảnh): Luka Sanader, Stéphanie Weber Biron
Tư vấn (chiếu sáng / kết xuất): François Beaudry
Tư vấn (tổng hợp): Sébastien Proulx
Âm nhạc: Vid Cousins
Thiết kế âm thanh: Greg Debicki & Vid Cousins
Nhạc sĩ: Greg Debicki (mẫu và phối lại), Adam Kinner (saxophone), Sarah Pagé (đàn hạc)
Ca sĩ: Akua Carson
Foley và ghi âm nhạc: Geoffrey Mitchell
Trợ lý ghi âm: Padraig Buttner-Schnirer
Foley: Karla Baumgardner
Ghi âm lại: Jean Paul Vialard
Chỉnh sửa ngoại tuyến: Oana Suteu
Chỉnh sửa trực tuyến: Denis Pilon
Hướng kỹ thuật: Eloi Champagne
Phối hợp kỹ thuật: Randall Finnerty, Candice Desormeaux, Luc Binette
Tiêu đề và làm cảnh mô tả: Mélanie Bouchard