Tóm tắt phim: Trong một thế giới tôn thờ Con mắt toàn năng, hai anh chị em dũng cảm trốn thoát khỏi sự hiến tế, chỉ để khám phá thế giới của họ không giống như hiện tại.

Phim của Isabela Littger, Bruno Cohen, Rohit Kelkar, Yujia Wang, Germaine Colajanni, Rohan Deshchougule, và Diego Porral, được thực hiện tại Gobelins, Pháp, 2019. Âm nhạc / nhạc phim: Mathieu Alvado.

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!