Với khóa học Dựng hình – Render – Animation trong Cinema 4D, bạn sẽ được:

 • Làm quen với Cinema 4D R16
 • Đi sâu vào những công cụ dựng hình và chỉnh sửa nâng cao hơn.
 • Tìm hiểu một số hiệu ứng chuyển động trong Cinema 4D Animation.
 • Sử dụng công cụ dựng hình.
 • Ánh sáng và vật liệu.
 • Animation – Render – Mograph.
 • Dựng mô hình điện thoại Iphone

Giới thiệu khóa học

Khóa Học Dựng hình Cinema 4D là phần mềm được lựa chọn hàng đầu trong việc tạo hiệu ứng chuyển động Animation. Phần mềm này có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn từ dựng hình, add vật liệu, tới render animation…

Nếu bạn muốn tạo một đoạn quảng cáo thu hút hoặc một đoạn hoạt hình vui nhộn thì phần mềm này là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Khóa học được xây dựng và dẫn dắt bởi giảng viên Phan Quốc Huy – Giám đốc công ty TNHH TM và DV Tin Học Huy Training – người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy về dựng hình 3DS Max, 4D animation và nhiều ứng dụng kỹ năng thiết kế đồ họa khác.

Với khóa học Dựng hình – Render – Animation trong Cinema 4D, bạn sẽ được:

 • Làm quen với Cinema 4D R16 (tìm hiểu cách thức hoạt động, tìm hiểu về điều hướng và những tùy chỉnh chung, những công cụ cơ bản nhất và thực hành ngay một mô hình bàn ghế đơn giản).
 • Đi sâu vào những công cụ dựng hình và chỉnh sửa nâng cao hơn.
 • Tìm hiểu một số hiệu ứng chuyển động trong Cinema 4D Animation.
 • Sử dụng công cụ dựng hình.
 • Ánh sáng và vật liệu.
 • Animation – Render – Mograph.

Dựng mô hình điện thoại Iphone (áp dụng kiến thức đã học, thực hành dựng chi tiết 1 chiếc điện thoại Iphone (làm vật liệu, ánh sáng và thiết lập Render).

Hãy khám phá cách thức tạo một đoạn quảng cáo sản phẩm 3D đầy thú vị với những chuyển động theo đường dẫn, chuyển động camera, những hiệu ứng trong Mograp trong khóa học này, và bạn sẽ thấy Cinema 4D mạnh mẽ như thế nào. Bạn cũng sẽ được tìm hiểu thông số render trong cinema 4D, bạn sẽ thấy việc Render là vô cùng đơn giản.

Tham gia và trải nghiệm khóa học dựng hình – Render – Animation trong Cinema 4D hiệu quả vượt trội này.

Nội dung khóa học

Phần 1: Làm quen với Cinema 4D R16
Bài 1: Giới thiệu Cinema 4D
Bài 2: Cách thức hoạt động của Cinema 4D
Bài 3: Điều hướng và tùy chỉnh chung
Bài 4: Những công cụ cơ bản
Bài 5: Liên kết những đối tượng
Bài 6: Tìm hiểu những khối cơ bản
Bài 7: Dựng mô hình bàn ghế đơn giản
Phần 2: Các công cụ dựng hình
Bài 8: Tìm hiểu những công cụ 2D
Bài 9: Tìm hiểu công cụ Extrude và Sweep
Bài 10: Sử dụng công cụ Lathe
Bài 11: Spline Mask và đưa file AI vào C4D
Bài 12: Tìm hiểu Extrude trong Editable
Bài 13: Tìm hiểu công cụ Knife và Bridge
Bài 14: Công cụ Loop Selection và Weld
Bài 15: Công cụ Bolean-Array-Atom Array
Bài 16: Intanse và những công cụ chỉnh sửa
Bài 17: Những hiệu ứng cơ bản
Phần 3: Ánh sáng và vật liệu
Bài 18: Những ánh sáng cơ bản
Bài 19: Tìm hiểu Ánh sáng Sky
Bài 20: Tìm hiểu Global Illumination cơ bản
Bài 21: Physical Sky và Ambient Occlusion
Bài 22: Vật liệu cơ bản trong Cinema 4D
Bài 23: Một vài thông số vật liệu và thư viện
Bài 24: Tìm hiểu Burn – Displacement – Alpha
Phần 4: Animation – Render – MoGraph
Bài 25: Tìm hiểu chuyện động cơ bản
Bài 26: Tạo chuyển động theo đường dẫn
Bài 27: Tạo chuyển động Camera và xuất file
Bài 28: Tìm hiểu Morgraph
Bài 29: Tìm hiểu một vài thông số Render
Bài 30: Tìm hiểu Cel Renderer
Phần 5: Dựng mô hình điện thoại Iphone
Bài 31: Dựng hình Iphone 5 – Phần 1
Bài 32: Dựng hình Iphone 5 – Phần 2
Bài 33: Dựng hình Iphone 5 – Phần 3
Bài 34: Dựng hình Iphone 5 – Phần 4
Bài 35: Làm vật liệu Iphone 5 – Phần 1
Bài 36: Làm vật liệu Iphone 5 – Phần 2
Bài 37: Làm vật liệu Iphone 5 – Phần 3
Bài 38: Làm vật liệu Iphone 5 – Phần 4
Phần 6: Tạo Animation cho điện thoại Iphone
Bài 39: Animetion cho Iphone – Phần 1
Bài 40: Animation cho Iphone – Phần 2
Bài 41: Animation cho Iphone – Phần 3
Bài 42: Animation cho Iphone – Phần 4
Bài 43: Animation cho Iphone – Phần 5
Bài 44: Animation cho Iphone – Phần 6
Bài 45: Render Animation
Bài 46: Import vào AE
Phần 7: Tổng kết
Trắc nghiệm cuối khóa
Đánh giá góp ý cho khóa học
Các khóa học có liên quan và ưu đãi dành cho bạn
Tiểu luận tốt nghiệp
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

Phần 1: Làm quen với Cinema 4D R16
Bài 1: Giới thiệu Cinema 4D
Bài 2: Cách thức hoạt động của Cinema 4D
Bài 3: Điều hướng và tùy chỉnh chung
Bài 4: Những công cụ cơ bản
Bài 5: Liên kết những đối tượng
Bài 6: Tìm hiểu những khối cơ bản
Bài 7: Dựng mô hình bàn ghế đơn giản
Phần 2: Các công cụ dựng hình
Bài 8: Tìm hiểu những công cụ 2D
Bài 9: Tìm hiểu công cụ Extrude và Sweep
Bài 10: Sử dụng công cụ Lathe
Bài 11: Spline Mask và đưa file AI vào C4D
Bài 12: Tìm hiểu Extrude trong Editable
Bài 13: Tìm hiểu công cụ Knife và Bridge
Bài 14: Công cụ Loop Selection và Weld
Bài 15: Công cụ Bolean-Array-Atom Array
Bài 16: Intanse và những công cụ chỉnh sửa
Bài 17: Những hiệu ứng cơ bản
Phần 3: Ánh sáng và vật liệu
Bài 18: Những ánh sáng cơ bản
Bài 19: Tìm hiểu Ánh sáng Sky
Bài 20: Tìm hiểu Global Illumination cơ bản
Bài 21: Physical Sky và Ambient Occlusion
Bài 22: Vật liệu cơ bản trong Cinema 4D
Bài 23: Một vài thông số vật liệu và thư viện
Bài 24: Tìm hiểu Burn – Displacement – Alpha
Phần 4: Animation – Render – MoGraph
Bài 25: Tìm hiểu chuyện động cơ bản
Bài 26: Tạo chuyển động theo đường dẫn
Bài 27: Tạo chuyển động Camera và xuất file
Bài 28: Tìm hiểu Morgraph
Bài 29: Tìm hiểu một vài thông số Render
Bài 30: Tìm hiểu Cel Renderer
Phần 5: Dựng mô hình điện thoại Iphone
Bài 31: Dựng hình Iphone 5 – Phần 1
Bài 32: Dựng hình Iphone 5 – Phần 2
Bài 33: Dựng hình Iphone 5 – Phần 3
Bài 34: Dựng hình Iphone 5 – Phần 4
Bài 35: Làm vật liệu Iphone 5 – Phần 1
Bài 36: Làm vật liệu Iphone 5 – Phần 2
Bài 37: Làm vật liệu Iphone 5 – Phần 3
Bài 38: Làm vật liệu Iphone 5 – Phần 4
Phần 6: Tạo Animation cho điện thoại Iphone
Bài 39: Animetion cho Iphone – Phần 1
Bài 40: Animation cho Iphone – Phần 2
Bài 41: Animation cho Iphone – Phần 3
Bài 42: Animation cho Iphone – Phần 4
Bài 43: Animation cho Iphone – Phần 5
Bài 44: Animation cho Iphone – Phần 6
Bài 45: Render Animation
Bài 46: Import vào AE
Phần 7: Tổng kết
Trắc nghiệm cuối khóa
Đánh giá góp ý cho khóa học
Các khóa học có liên quan và ưu đãi dành cho bạn
Tiểu luận tốt nghiệp
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

Phan Quốc Huy
Phan Quốc Huy

Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Tin Học Huy Training
Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Tin Học Huy Training
Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa 2D, 3D, Animation, VFX …
Hiện đang giảng dạy tại trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa Huy Training.

Giá chỉ: 198.000 VNĐ

TÌM HIỂU THÊM

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!