Darts Pro là một trò chơi phóng phi tiêu trên nền web HTML5.Nhắm mục tiêu của bạn và hoàn thành Trò chơi phi tiêu ở mức cao nhất.
Trò chơi tuân theo các quy tắc chính thức của Cơ quan điều tiết phi tiêu quốc tế.


Chế độ ba trò chơi:
Chơi Đơn
Thử thách với Ai
Đấu với một người bạn từ cùng một thiết bị
Trò chơi có thể sử dụng cả ở chế độ Chân dung và Phong cảnh, hãy thử ngay !!

PLAY GAME

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!