Cuộc thi vẽ Anime lần 4

Xin chào các thành viên của vehoathinhcartoon.com, cuộc thi vẽ Anime lần 4 sẽ bắt đầu nhận các tranh dự ...
Xem Chi Tiết

Công bố trao giải cuộc thi vẽ anime lần 3

Xin chào tất cả các bạn, cuộc thi vẽ Anime lần 3 do vehoathinhcartoon.com tổ chức đã chính thức khép ...
Xem Chi Tiết

Cuộc thi vẽ Anime lần 3

Xin chào các thành viên của vehoathinhcartoon.com, cuộc thi vẽ Anime lần 3 sẽ bắt đầu nhận các tranh dự ...
Xem Chi Tiết

Công bố trao giải cuộc thi vẽ anime lần 2

Xin chào tất cả các bạn, cuộc thi vẽ Anime lần 2 do vehoathinhcartoon.com tổ chức đã chính thức khép ...
Xem Chi Tiết

Cuộc thi vẽ Anime lần 2

Xin chào các thành viên của vehoathinhcartoon.com, cuộc thi vẽ Anime lần 2 sẽ bắt đầu nhận các tranh dự ...
Xem Chi Tiết

Công bố trao giải cuộc thi vẽ anime lần 1

Xin chào tất cả các bạn, cuộc thi vẽ Anime lần 1 do vehoathinhcartoon.com tổ chức đã chính thức khép ...
Xem Chi Tiết

Cuộc thi vẽ Anime lần 1

Xin chào các thành viên của vehoathinhcartoon.com, cuộc thi vẽ Anime lần 1 sẽ bắt đầu nhận các tranh dự ...
Xem Chi Tiết

Tranh hợp lệ và tranh không hợp lệ trong cuộc thi vẽ anime

Để tranh gửi dự thi hợp lệ, người dự thi phải tuân thủ đúng các điều kiện tham gia. Dưới ...
Xem Chi Tiết

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!