Vào tháng tám! Tháng có hai sự kiện diễn ra: Thứ nhất, thời tiết nóng
Thứ hai, đó là thời gian của một số cosplay tham gia sự kiện Comic Market.
Sự kiện hai năm một lần đang diễn ra, với các cosplayer thể hiện sự sáng tạo của họ. Trang phục biểu diễn năm nay đặc biệt tuyệt vời! Những bức ảnh là tuyệt dịu, đăc sắc.

Nguồn: kotaku