Dưới đây tác phẩm cosplay về những nhân vật trong một số phim huyền thoại xưa do các cosplayer hóa trang các nhân vật mà họ yêu thích.

Nguồn:otakumode
Biên soạn: Lê Hải Nam

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!