Cuộc Thi Vẽ

Cuộc thi vẽ Anime lần 4-vehoathinhcartoon-com

Cuộc thi vẽ Anime lần 4

Xin chào các thành viên của vehoathinhcartoon.com, cuộc thi vẽ Anime lần 4 sẽ bắt đầu nhận các tranh dự thi

Công bố trao giải cuộc thi vẽ anime lần 3-VEHOAThinhcartoon-com

Công bố trao giải cuộc thi vẽ anime lần 3

Xin chào tất cả các bạn, cuộc thi vẽ Anime lần 3 do vehoathinhcartoon.com tổ chức đã chính thức khép lại

cuocthiveanime-lan3

Cuộc thi vẽ Anime lần 3

Xin chào các thành viên của vehoathinhcartoon.com, cuộc thi vẽ Anime lần 3 sẽ bắt đầu nhận các tranh dự thi

congbotraogiaicuocthianimelan2-vehoathinhcartoon-com

Công bố trao giải cuộc thi vẽ anime lần 2

Xin chào tất cả các bạn, cuộc thi vẽ Anime lần 2 do vehoathinhcartoon.com tổ chức đã chính thức khép lại

Cuoc thi ve anime-LAN2

Cuộc thi vẽ Anime lần 2

Xin chào các thành viên của vehoathinhcartoon.com, cuộc thi vẽ Anime lần 2 sẽ bắt đầu nhận các tranh dự thi

Vodichveanimelan1-vehoathinhcartoon-com

Công bố trao giải cuộc thi vẽ anime lần 1

Xin chào tất cả các bạn, cuộc thi vẽ Anime lần 1 do vehoathinhcartoon.com tổ chức đã chính thức khép lại

Cuoc thi ve anime

Cuộc thi vẽ Anime lần 1

Xin chào các thành viên của vehoathinhcartoon.com, cuộc thi vẽ Anime lần 1 sẽ bắt đầu nhận các tranh dự thi

Tranh hợp lệ và tranh không hợp lên trong cuộc thi-vehoathinhcartoon-com

Tranh hợp lệ và tranh không hợp lệ trong cuộc thi vẽ anime

Để tranh gửi dự thi hợp lệ, người dự thi phải tuân thủ đúng các điều kiện tham gia. Dưới đây là một