Arcade Darts là một trò chơi thể thao trên nền web HTML5.
Bắn phi tiêu của và nhắm vào trung tâm của mục tiêu.


Nhấn vào các biểu tượng tiền thưởng để ghi nhiều điểm hơn và tránh bom!
Trò chơi có thể sử dụng cả ở chế độ Chân dung và Phong cảnh, hãy thử ngay !!

PLAY GAME