Cuộc sống cô đơn không phải lúc nào cũng buồn tẻ, mà có những khía cạnh vui tươi, lạc quan của một cô gái trẻ luôn có niềm tin vào cuộc song.

✍️Artist: Yaoyao Ma Van As

?IG: https://www.instagram.com/yaoyaomva/

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!