Giấy ăn từ lâu đã là nơi thể hiện ý tưởng của những họa sĩ vẽ tài ba. Trong khi bạn ăn, sẽ có nhiều ý tưởng xuất hiện nếu bạn đi lấy quyến sổ vẽ biết đâu ý tưởng đó sẽ biến mất và vì thế khăn giấy ăn là sự lựa chọn sáng suốt cho những tình huống thế này. Nào hãy cùng vẽ màu nước trên giấy ăn thôi.

Đừng bỏ lỡ:

Bình Luận

Hãy cho nhận xét của bạn đi nào!